FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 34.maddesinin birinci fıkrasının g) bendi ile beşinci fıkrası hükümleri çerçevesinde yapılması gereken, Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı haklara ilişkin değerleme işlemlerinin tamamlanabilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 15/506 sayılı kararı ile Şirketimize 30.04.2021 tarihine kadar verilmiş olan sürenin 1 ay (31.05.2021 tarihine kadar) uzatılması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 23/709 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır.