FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye maddesinin tadil metni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
7.100.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
14.200.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYSBS00027
10.000
8.300,000
83,00000
1.700,000
17,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYSBS00027
Nâma
B Grubu, YAPRK, TREYSBS00019
7.090.000
5.884.700,000
83,00000
1.205.300,000
17,00000
B Grubu
B Grubu, YAPRK, TREYSBS00019
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
7.100.000
5.893.000,000
83,00000
1.207.000,000
17,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
2.043.824
Yedek Akçeler (TL)
3.849.176
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
15.04.2021
SPK Başvuru Tarihi
15.04.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 7.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; 1.207.000 TL'si "2020 Yılı Karından", 2.043.824 TL'sı "Hisse Senedi İhraç Primlerinden", 3.849.176 TL'si "Olağanüstü Yedeklerden" olmak üzere 7.100.000 TL artırılarak 14.200.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesi yeniden tadil edilerek ekte sunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Tadil metni.pdf