FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Erem Ersoy iş yoğunluğu sebebi ile 05/05/2021 tarihinde istifa etmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda istifanın kabul edilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi doğrultusunda Sn.Ali Murathan Dikel'in istifa eden Bağ.Yön.Krl.Üyesinin görev süresi dolana kadar atanmasına, komitelerde yer almasına ve ilk yapılacak Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.