FİNANS

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kar Yedekleri
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak
Azınlık Payları
Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Yabancı Para Çevrim Farkları
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem
01.01.2020 - 31.03.2020
kap-fr_StatementOfChangesInEquityTFRSNineImpairementModelAppliedAbstract|
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
kap-fr_ChangesInEquityItemsLineItems|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000
39.250
1.087.620
3.466.783
-243.042
1.566.614
1.461.737
477.022
1.021.753
36.844.887
8.413.254
58.635.878
7.065.589
65.701.467
kap-fr_AdjustmentsRelatedtoTMS8|
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yeni Bakiye
4.500.000
39.250
1.087.620
3.466.783
-243.042
1.566.614
1.461.737
477.022
1.021.753
36.844.887
8.413.254
58.635.878
7.065.589
65.701.467
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-555
-51.136
70.695
-1.682.507
-191.804
1.477.662
-377.645
25.318
-352.327
kap-fr_CashIncrease|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
kap-fr_CapitalIncreaseTroughInternalReserves|
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
kap-fr_IssuedCapitalInflationAdjustmentDifference|
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
kap-fr_IncreaseDecreaseInConvertibleBonds|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
kap-fr_IncreaseDecreaseInSubordinatedDebt|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity|
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
269
-4.240
30.672
-115
1
153
4.210
-125
96.879
-35.874
91.830
-402.630
-310.800
kap-fr_ProfitDistributions|
Kar Dağıtımı
6.996.390
-6.982.882
13.508
-182.360
-168.852
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Dağıtılan Temettü
-190.292
-190.292
kap-fr_TransfersToReserves|
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.982.882
-6.982.882
0
kap-fr_OtherProfitDistributions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
13.508
13.508
7.932
21.440
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000
39.519
0
1.083.380
3.496.900
-243.157
1.515.479
1.532.585
-1.201.275
829.824
43.938.156
1.394.498
1.477.662
58.363.571
6.505.917
64.869.488
Cari Dönem
01.01.2021 - 31.03.2021
kap-fr_StatementOfChangesInEquityTFRSNineImpairementModelAppliedAbstract|
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
kap-fr_ChangesInEquityItemsLineItems|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000
124.549
1.091.758
3.508.193
-303.280
1.444.996
2.066.912
1.285.771
1.285.388
44.064.828
8.378.887
67.448.002
7.413.718
74.861.720
kap-fr_AdjustmentsRelatedtoTMS8|
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yeni Bakiye
4.500.000
124.549
1.091.758
3.508.193
-303.280
1.444.996
2.066.912
1.285.771
1.285.388
44.064.828
8.378.887
67.448.002
7.413.718
74.861.720
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.339
34.745
96.053
-2.492.716
414.666
1.882.931
-68.660
237.643
168.983
kap-fr_CashIncrease|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
kap-fr_CapitalIncreaseTroughInternalReserves|
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
kap-fr_IssuedCapitalInflationAdjustmentDifference|
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
kap-fr_IncreaseDecreaseInConvertibleBonds|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
kap-fr_IncreaseDecreaseInSubordinatedDebt|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity|
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-72
-7.019
-441
-6
43
-540
-275.846
-283.881
11.365
-272.516
kap-fr_ProfitDistributions|
Kar Dağıtımı
7.288.035
-8.068.922
-780.887
-291.447
-1.072.334
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Dağıtılan Temettü
-661.415
-661.415
-299.226
-960.641
kap-fr_TransfersToReserves|
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.273.183
-7.273.183
0
kap-fr_OtherProfitDistributions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
14.852
-134.324
-119.472
7.779
-111.693
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000
124.477
0
1.084.739
3.503.413
-303.280
1.479.735
2.163.008
-1.206.945
1.700.054
51.352.323
34.119
1.882.931
66.314.574
7.371.279
73.685.853