FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_IssueDocumentAbstract|
İhraç Belgesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2021
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.03.2021 tarih ve 2021-04 sayılı kararı ile 55.000.000.- TL ihraç limit tavanı başvurumuz SPK tarafından 06.05.2021 tarih ve 25/727 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ve  İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.

  

Saygılarımızla,