FİNANS

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Özlem Göç
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi
25.07.2018
(216) 453 00 32
gedikyatirimciiliskileri@gedik.com
SPK Düzey 2 Lisansı
111989
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı
Görevi
Erhan Topaç
Yönetim Kurulu Başkanı
Onur Topaç
CEO ve Murahhas Üye
Tevfik Metin Ayışık
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Mustafa Güngör Tuna
Teftiş Birimi Başkanı
Ersan Akpınar
Yurtiçi Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Ergün Koşucu
Yurtiçi Aracılık Faaliyetleri ve Yatırım Danışmanlığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Arda Alataş
Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Coşan Yeğenoğlu
Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Anıl Abbak
Uluslararası Piyasalar Direktörü
Gülseren Apaydın
Risk Yönetim Müdürü
Gülten Esen
Yurtiçi Satış Direktörü
Yeliz Ak
Muhasebe Müdürü
Hasan Vidin
Bilgi Teknolojileri Birimi Direktörü
Zehra Ebru Özdemir
Takas Yönetmeni

KAP Haberleri

Tümü