FİNANS

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Özlem Göç
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi
25.07.2018
(216) 453 00 33
ir@inveo.co
SPK Düzey 2
111989