FİNANS

Özet Bilgi
Taç Tarım Zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgilendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
TACTR
İşlem Türü
Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Otto Capital Danışmanlık A.Ş.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap
3739
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı
Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi
TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
28.04.2021
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
11.05.2021
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati
17:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Nevi
İmtiyazlı Olup Olmadığı
İmtiyaza İlişkin Bilgi
Pay Alım Teklifi Fiyatı
TACTR, TRETTUR00019
Nâma
Değil
-
11,8734
Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Tarih
Borsa‘dan Alınan Pay Adedi
Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı
Borsa Dışından Alınan Pay Adedi
Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı
Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
TACTR, TRETTUR00019
28.04.2021
0
0
0
0
0
TACTR, TRETTUR00019
29.04.2021
0
0
0
0
0
TACTR, TRETTUR00019
30.04.2021
0
0
0
0
0
TACTR, TRETTUR00019
03.05.2021
0
0
0
0
0
TACTR, TRETTUR00019
04.05.2021
0
0
0
0
0
TACTR, TRETTUR00019
05.05.2021
0
0
0
0
0
TACTR, TRETTUR00019
06.05.2021
0
0
0
0
0
TACTR, TRETTUR00019
07.05.2021
0
0
0
0
0
TACTR, TRETTUR00019
10.05.2021
0
0
0
0
0
Ek Açıklamalar

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda ve San. Tic. A.Ş.'de (Şirket, TACTR) Tahsin ALTUN'un sahip olduğu 3.609.000,00 TL nominal değerli şirket payları Otto Capital Danışmanlık A.Ş. devrine ilişkin olarak 09/02/2021 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta duyurulduğu şekliyle Tahsin Altun - Otto Capital Danışmanlık A.Ş. arasındaki 08.02.2021 tarihli hisse satışı sözleşmesine istinaden borsada işlem görmeyen 3.609.000 hissenin 3.539.000 adetinin devir işlemi tamamlanmıştır. Geriye kalan 70.000 adet hisse devri ise 24.02.2021 tarihinde tamamlanarak KAP'ta duyurulmuştur. Bu sözleşme uyarınca Otto Capital Danışmanlık A.Ş. Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda ve San. Tic. A.Ş.'nin hakim hissedarı olmuştur. Bu kapsamda 1 TL nominal değerli paylar için 11,9120 TL tutar ile 28.04.2021 – 11.05.2021 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılacaktır. Pay alım teklifi bilgi formu ve talep formu KAP'ta, şirketin www.tactarim.com.tr pay alım teklifine aracılık eden www.terayatirim.com internet sitelerinde de yer almaktadır.

Pay alım teklifine aracılık işlemleri Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak olup, pay alım teklifine ilişkin süre 28.04.2021 Çarşamba günü saat 09:00'da başlayacak, 11.05.2021 Salı günü saat 17:00 itibarıyla sona erecektir.

Pay Alım Teklifine katılacak yatırımcı veya temsilcisi tarafından öncelikle ekte yer alan "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nun usulünce doldurulması, iki nüsha olarak imzalanması ve ekleri ile birlikte saklama hizmeti aldıkları kuruma iletilmesi gerekmektedir. Saklama hizmeti aldıkları kurum tarafından da Talep Formu ve eklerinin pay alım teklifi süresi içinde aracılık faaliyetlerini yürüten Tera Yatırım'ın 0212 365 10 00 numaralı faksına veya ilgili form ve eklerini tarayıcıdan geçirip adresine e-posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Faks yolu ile yapılan gönderimlerde 0212 290 69 95 nolu telefondan gönderilen faksın teyidinin alınması gerekmektedir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Onaylı PAT Formu.pdf
EK: 2
TACTR Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdf
EK: 3
Pay Alım Teklifine İlişkin Bilgilendirme Notu.pdf