FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Kararları Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
12.03.2021
Genel Kurul Tarihi
12.04.2021
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
11.04.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Kızılırmak Mah. 1450 Sok. ATM Plaza B Blok Kat:14 No:1/68 Çukurambar
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2020 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5 - 2020 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2021 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
8 - Şirketimizin Kar Payı Dağıtımı Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2020 faaliyet yılı kârının, dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
10 - Dönem içerisinde değişen Yönetim Kurulu üyelerinin onaya sunulması,
11 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
13 - Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
14 - Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
15 - Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması,
16 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
ESENBOĞA GENERAL ASSEMBLY MEETING.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

2020 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2021 tarihi saat 10.30 da Şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
20.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Esenboğa Elektrik Hazır Bulunananlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Esenboğa Elektrik Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3
Esenboğa Ordinary General Assembly Meetin Minutes.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar