FİNANS

İletişim Bilgileri
İşletme Adı
PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Merkez Adresi
Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule Levent İş Merkezi No:7-9/16 34200 Şişli / İSTANBUL
İnternet Adresi
www.phillipportfoy.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@phillipportfoy.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule Levent İş Merkezi No:7-9/16 34200 Şişli / İSTANBUL
0212 944 59 74
0212 233 69 29
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Güvenç Şendağ
Muhasebe Sorumlusu
15.04.2021
0212 944 59 74
info@phillipportfoy.com.tr
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu

Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;

(i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,

(ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,

(iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması

yan hizmetlerini de verebilir.

Şirketin Süresi
Süresiz
Faaliyet Durumu
Faaliyette
Sunulan Yan Hizmetler
Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması.
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü
Tarihi
Numarası
Portföy Yöneticiliği Faaliyeti Yetki Belgesi
28.04.2021
PYŞ/PY.56/653
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
10.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
3.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama
1
TRY
3000000
TRY
100
İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
3000000
TRY
100
TOPLAM
3000000
TRY
100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NİLGÜN TÜREOĞLU
Kadın
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
23.12.2020
İcrada Görevli
Evet
Bağımsız Üye Değil
Hayır
KADRİYE YILMAZ
Kadın
Yönetim Kurulu Üyesi
23.12.2020
İcrada Görevli
Evet
Bağımsız Üye Değil
Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NİLGÜN TÜREOĞLU
Genel Müdür
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı
Görevi
Nilgün Türeoğlu
Genel Müdür / Portföy Yöneticisi
Kadriye Yılmaz
Portföy Yöneticisi
Güvenç Şendağ
Muhasebe Sorumlusu
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı
Görevi
Mesleği
Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler
Lisans Belgesi Türü
Lisans Numarası
Nilgün Türeoğlu
Genel Müdür / Portföy Yöneticisi
SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
Kadriye Yılmaz
Portföy Yöneticisi
SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI KREDİ DERECELENDİRME LİSANSI