FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DecisionDate|
Karar Tarihi
20/04/2021
oda_TypeOfGeneralAssembly|
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
oda_FiscalPeriod|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
oda_Date|
Tarih
25/05/2021
oda_Time|
Saati
14:30
oda_Address|
Adresi
Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı N62 Ümraniye İstanbul
oda_Agenda|
Gündem
Olağanüstü Genel Kurul
oda_Minutes|
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
---
oda_DateOfRegistry|
Genel Kurul Tescil Tarihi
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

        OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ


1-Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2-Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesindeki değişikliğin Genel Kurulun onayına sunulması

3-Şirket Esas Sözleşmesi 8'inci maddesinin tadili çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının 7(Yedi)'ye yükseltilmesine istinaden boş olan Yönetim Kurulu Üyelikleri için

seçim yapılması ve yeni seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile ödenecek ücret ve benzeri haklarının tespiti,

4-Dilek,temenniler ve kapanış.