FİNANS

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
31.03.2021
Önceki Dönem
31.12.2020
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
kap-fr_OffBalanceSheetItemsAbstract|
Nazım Hesaplar
kap-fr_OffBalanceSheetCommitments|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
101
209.903
210.004
101
187.680
187.781
kap-fr_GuarantiesAndWarranties|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1)
101
209.903
210.004
101
187.680
187.781
kap-fr_LettersOfGuarantee|
Teminat Mektupları
101
204.519
204.620
101
182.655
182.756
kap-fr_GuaranteesSubjectToStateTenderLaw|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0
6.306
6.306
0
5.885
5.885
kap-fr_GuaranteesGivenForForeignTradeOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_OtherLettersOfGuarantee|
Diğer Teminat Mektupları
101
198.213
198.314
101
176.770
176.871
kap-fr_BankAcceptances|
Banka Kredileri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_ImportLetterOfAcceptance|
İthalat Kabul Kredileri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_OtherBankAcceptances|
Diğer Banka Kabulleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_LettersOfCredit|
Akreditifler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_DocumentaryLettersOfCredit|
Belgeli Akreditifler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_OtherLettersOfCredit|
Diğer Akreditifler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_PrefinancingGivenAsGuarantee|
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
0
0
0
0
0
kap-fr_Endorsements|
Cirolar
0
0
0
0
0
0
kap-fr_EndorsementsToTheCentralBankOfTurkey|
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
0
0
0
0
0
kap-fr_OtherEndorsements|
Diğer Cirolar
0
0
0
0
0
0
kap-fr_PurchaseGuaranteesForSecuritiesIssued|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0
0
0
0
0
0
kap-fr_FactoringGuarantees|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Faktoring Garantilerinden
0
0
0
0
0
0
kap-fr_OtherGuarantees|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Garantilerimizden
0
5.384
5.384
0
5.025
5.025
kap-fr_OtherCollaterals|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Kefaletlerimizden
0
0
0
0
0
0
kap-fr_Commitments|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
TAAHHÜTLER
0
0
0
0
0
0
kap-fr_IrrevocableCommitments|
Cayılamaz Taahhütler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_ForwardAssetPurchaseCommitments|
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_TimeDepositPurchaseAndSalesCommitments|
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_ShareCapitalCommitmentsToAssociatesAndSubsidiaries|
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_LoanGrantingCommitments|
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_SecuritiesIssueBrokerageCommitments|
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_CommitmentsForReserveRequirements|
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
0
0
0
0
0
kap-fr_CommitmentsForChequePayments|
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_TaxAndFundLiabilitiesArisedFromExportCommitments|
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_CommitmentsForCreditCardLimits|
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_CommitmentsForCreditCardsAndBankingServicesPromotions|
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_ReceivablesFromShortSaleCommitmentsOfMarketableSecurities|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
0
0
0
0
0
kap-fr_PayablesForShortSaleCommitmentsOfMarketableSecurities|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
0
0
0
0
0
kap-fr_OtherIrrevocableCommitments|
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_RevocableCommitments|
Cayılabilir Taahhütler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_RevocableLoanGrantingCommitments|
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_OtherRevocableCommitments|
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_DerivativeFinancialInstruments|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.2)
0
0
0
0
0
0
kap-fr_DerivativeFinancialInstrumentsHeldForHedging|
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0
0
0
0
0
0
kap-fr_FairValueHedges|
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_CashFlowHedges|
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_HedgesOfNetInvestmentInForeignOperations|
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_DerivativeFinancialInstrumentsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_ForwardForeignCurrencyBuyOrSellTransactions|
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_ForwardForeignCurrencyBuyingTransactions|
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_ForwardForeignCurrencySaleTransactions|
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_CurrencyAndInterestRateSwaps|
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_CurrencySwapBuyTransactions|
Swap Para Alım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_CurrencySwapSellTransaction|
Swap Para Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_InterestRateSwapBuyTransactions|
Swap Faiz Alım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_InterestRateSwapSellTransactions|
Swap Faiz Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_CurrencyInterestRateAndSecuritiesOptions|
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0
0
0
0
0
0
kap-fr_CurrencyOptionsBuyTransactions|
Para Alım Opsiyonları
0
0
0
0
0
0
kap-fr_CurrencyOptionsSellTransactions|
Para Satım Opsiyonları
0
0
0
0
0
0
kap-fr_InterestRateOptionsBuyTransactions|
Faiz Alım Opsiyonları
0
0
0
0
0
0
kap-fr_InterestRateOptionsSellTransactions|
Faiz Satım Opsiyonları
0
0
0
0
0
0
kap-fr_SecuritiesOptionsBuyTransactions|
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0
0
0
0
0
0
kap-fr_SecuritiesOptionsSellTransactions|
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0
0
0
0
0
0
kap-fr_CurrencyFutures|
Futures Para İşlemleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_CurrencyFuturesBuyTransactions|
Futures Para Alım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_CurrencyFuturesSellTransactions|
Futures Para Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_InterestRateFuturesBuyAndSellTransactions|
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_InterestRateFuturesBuyTransactions|
Futures Faiz Alım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_InterestRateFuturesSellTransactions|
Futures Faiz Satım İşlemleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_OtherDerivativeFinancialInstrumentsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
0
0
0
0
0
0
kap-fr_CustodyAndPledgesReceived|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0
0
0
0
0
0
kap-fr_ItemsHeldInCustody|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
EMANET KIYMETLER
0
0
0
0
0
0
kap-fr_CustomerFundAndPortfolioBalances|
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
0
0
0
0
0
kap-fr_SecuritiesHeldinCustody|
Emanete Alınan Menkul Değerler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_ChequesReceivedForCollection|
Tahsile Alınan Çekler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_CommercialNotesReceivedForCollection|
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_OtherAssetsReceivedForCollection|
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_SecuritiesThatWillBeIntermediatedToIssue|
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_OtherItemsUnderCustody|
Diğer Emanet Kıymetler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_Custodians|
Emanet Kıymet Alanlar
0
0
0
0
0
0
kap-fr_PledgedItems|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
REHİNLİ KIYMETLER
0
0
0
0
0
0
kap-fr_Securities|
Menkul Kıymetler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_GuaranteeNotes|
Teminat Senetleri
0
0
0
0
0
0
kap-fr_Commodity|
Emtia
0
0
0
0
0
0
kap-fr_Warrant|
Varant
0
0
0
0
0
0
kap-fr_RealEstate|
Gayrimenkul
0
0
0
0
0
0
kap-fr_OtherPledgedItems|
Diğer Rehinli Kıymetler
0
0
0
0
0
0
kap-fr_DepositoriesReceivingPledgedItems|
Rehinli Kıymet Alanlar
0
0
0
0
0
0
kap-fr_AcceptedBillGuarantiesAndWarrantees|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
0
0
0
0
0
kap-fr_OffBalanceSheetAccounts|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
101
209.903
210.004
101
187.680
187.781