FİNANS

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi
06.05.2021
ISIN Kodu
TRYUNPO00197
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa)
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi
Fon'un süresi tasfiye dönemi dâhil 10 (on) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı ("İlk Kapanış") tarihi ile başlar. Fon süresinin son 1 (bir) yılı tasfiye dönemidir.
Fonun Yatırım Stratejisi

Fon, halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00274
1
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Aydın ÇELİKDELEN
24.10.2014
20
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisans
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Utku ÖZAY
23.02.2021
2012-Devam Ünlü Alternative Asset Management Yönetici Direktör
Altuğ DAYIOĞLU
23.02.2021
2018-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.,Genel Müdür 2017-2018 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012-2017 Odeabank A.Ş. Grup Müdürü
SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Emre DİLBER
23.02.2021
2015-Devam Ünlü Alternative Asset Management
Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı
Cevdet Uygar AKSOY
23.02.2021
2020-Devm Ümlü Yatırım Holding A.Ş. Yönetici Direktör 2017-2020 Ünlü Portföy Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Yönetici Direktör 2012-2017 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
SPL Düzey 3,Türev Araçlar Lisansı ve Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Emre Huntürk
2020-Devam-Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür ,2020-2018 Algotech, Bölüm Yönetmeni, 2018-2015 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi
10
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:21 Kat:1 Maslak, Sarıyer / İstanbul
0212 367 36 00
0212 346 08 99
info@unluportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görev
Telefon
e-Posta
Hatice Zeynep Dinçer
Müdür
0212 367 36 67
zeynep.dincer@unluco.com