FİNANS

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
UFUK ÖNÇIRAK
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ
17.05.2021
2163024023
yatirimciiliskileri@frigo-pak.com.tr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
205740/701858
DİDEM AĞALDAY MIZRAK
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PERSONELİ
17.05.2021
2163024023
yatirimciiliskileri@frigo-pak.com.tr
-
-