FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından,  5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 32. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ve Kabahatler Kanunu'ndaki yeniden değerleme oranları dikkate alınarak Bankamıza 35.743 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

 

İdari para cezası 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6. maddesi gereğince %25 peşin ödeme indiriminden yararlanılarak ödenecek olup anılan cezanın iptaline ilişkin olarak 17.05.2021 tarihinde dava açılmıştır.