FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DecisionDate|
Karar Tarihi
13/04/2021
oda_TypeOfGeneralAssembly|
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
oda_FiscalPeriod|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
oda_Date|
Tarih
13/04/2021
oda_Time|
Saati
09:30
oda_Address|
Adresi
Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İstanbul
oda_Agenda|
Gündem
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması; 2.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve eki olan 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının incelenmesi ve müzakere edilmesi; 3.Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2020 yılına ilişkin muamele ve fiilleri nedeniyle ibrası konusunda karar oluşturulması; 4.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakları, ikramiye ve prim gibi hakkında görüşülmesi; 5.Dönem kar zararı hakkında Yönetim Kurulunca yapılan teklifin müzakeresi ve karara bağlanması, karın kullanım şeklinin dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi; 6.Bağımsız Denetçi seçimi yapılması; 7.Dilekler ve kapanış.
oda_Minutes|
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.
oda_DateOfRegistry|
Genel Kurul Tescil Tarihi
17/05/2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi Ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.