FİNANS

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimci.iliskileri@berkosan.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Suzan Baykal
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
11.03.2021
0212 830 44 55
yatirimci.iliskileri@berkosan.com
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
204764, 701243
İdil Çuvaşakay
Yönetim Asistanı
0212 830 44 55
idil.cuvasakay@berkosan.com
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
BERKOSAN IBERICA S.L
YALITIM-İZOLASYON
500000
EUR
100
Bağlı Ortaklık
BERKOSAN BALKANS DOO
YALITIM-İZOLASYON
213000
EUR
60
Bağlı Ortaklık