FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz'un 18.05.2021 tarihli toplantısında;

Şirketimizin %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş.'nin 18.05.2021 tarihli genel kurul toplantısında; şirket sermayesinin 20.000.000 TL artırılarak 8.000.000-TL'den 28.000.000-TL'ye çıkartılmasına ilişkin alınan karar uyarınca;

i.      Şirketimizin payına isabet eden toplam 20.000.000 TL sermaye taahhüt borcundan;

Logo Kobi Dijital Hizmetler A.Ş'ye nakden konulan fonlar nedeniyle oluşan ve muaccel nitelikteki 6.932.000-TL tutarındaki nakit alacağımızdan mahsup edilmesinin kabulüne,

13.068.000-TL tutarındaki kısmın ise tescilden önce şirket adına banka nezdindeki hesabına nakit olarak ödenmesine,

ii.      Yapılacak sermaye artışına bağlı olarak yeni pay alım hakkımızın tamamının kullanılmasına

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu karar uyarınca nakden ödenmesi kararlaştırılan tutar, tescilden önce ödenmiştir.

 

Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.