FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.03.2021
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ ( GELİR TABLOSU )
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ilşikin geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz,

Saygılarımızla,

DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.