FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
01.01.2021-31.03.2021 Dönemi Gelir Tablosu
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
01.01.2021-31.03.2021 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına
göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.