FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapılan Başvuru Hakkında (SPK Başvuru Tarihinin Girilmesi)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
220.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
44.762.708,445
Ulaşılacak Sermaye (TL)
94.762.708,445
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
PINSU, TRAPINSU91A8
44.762.708,445
50.000.000,000
111,70012
1,00
PINSU, TRAPINSU91A8
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
44.762.708,445
50.000.000,000
111,70012
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
31.05.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarihli kararı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurusu yapılan, Şirketimizin 220.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 44.762.708,45.-TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %111,70 oranında 50.000.000.-TL artırılarak 94.762.708,45.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (31.05.2021) itibariyle başvuru yapılmıştır.