FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2020
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/12/2020
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
14/12/2021
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
04/06/2021
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

Türkiye'de Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum derecelendirmesi yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan rapor sonucunda Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, 04.06.2021 tarihi itibarıyla 91,27 (9,13) olarak revize edilmiştir.

Derecelendirme notu, SPK mevzuatı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımına aşağıda yer verilmektedir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin hazırlamış olduğu rapor ekte sunulmaktadır. İlgili rapor ayrıca Şirketimizin www.parkelektrik.com.tr adresindeki internet sitesinde yayınlanacaktır.

Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
% 25
% 25
% 15
% 35
% 100
oda_Note|
Alınan Not
89,04
97,87
85,55
90,62
91,27