FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[SEYKM]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MerkeziKayitKurulusuASAnnouncementAbstract|
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
        
          

SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.nin 09.06.2021 tarihinde tarihinde başlayan % 86,36363 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt  hesaplarına 11.06.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.