FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin halka arzı sonucu 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 700.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin satışa sunulacak payların nominal değeri olan 5.000.000 TL artırılarak 705.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil metni 10.06.201 tarihinde tescil edilmiş ve 10.06.2021 tarihli ve 10346 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.


Saygılarımızla.