FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 10 Haziran 2021 tarihli ve 2021/30 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirketimizin Komite Görev ve Çalışma Esasları Çerçevesinde; 

i.  Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Aclan Acar'ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Murat Demircioğlu'nun atanmalarına,

ii.  Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Hasan Bülent Şamlı'nın ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Aclan Acar'ın atanmalarına, 

iii.  Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Hasan Bülent Şamlı'nın ve Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü Sn. Hayrettin Büyükizgi'nin atanmalarına, 

  

Oybirliği ile karar verilmiştir.