FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 128.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin şirket esas sözleşmesinin,"Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2021 tarih E-29833736-105.01.01.01-7144 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, sermaye artışının tescili için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdindeki işlemler başlatılmıştır.


Kamuoyunun bilgisine sunarız.