FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
30.04.2021
Genel Kurul Tarihi
03.06.2021
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.06.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:3 Bomonti – Şişli, İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirketimizin 2020 yılı hesap ve işlemlerine ait ; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin, Finansal Tabloların, okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı Kar Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,
5 - 2021 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretinin tespiti,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
9 - 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
10 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,
11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
DAGİ Genel Kurul Davet Gündem ve Vekaletname.docx.pdf - İlan Metni
EK: 2
DAGİ Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve yerde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve hazırda bulunan ortakların listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
16.06.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
DAGİ TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2
DAGİ HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 16.06.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 16.06.2021 tarih ve 10350 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna Duyurulur.