FİNANS

Özet Bilgi
Bankamızca toplam 30.000.000.000 TL tutara ve 5 yıla kadar vadeli bonolar ve/veya tahviller ihraç edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
16.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı
30.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından; Bankamızca toplam 30.000.000.000 TL (otuzmilyarTürkLirası) tutara ve 5 (beş) yıla kadar vadeli finansman bonoları, tahviller ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesine, TL cinsinden çıkartılacak finansman bonolarının ve/veya tahvillerin yurtiçinde ihraç edilmesine; 30.000.000.000 TL (otuzmilyarTürkLirası) toplam ihraç tutarı içerisinden 29.500.000.000 TL (yirmidokuzmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) tutarındaki kısmın finansman bonosu ve/veya tahvil ihracı kapsamında değerlendirilmesi ve 500.000.000 TL (beşyüzmilyonTürkLirası) tutarındaki kısmın ise yapılandırılmış borçlanma ihracı kapsamında değerlendirilmesine; ihraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış sureti ile satılmasına; satışa aracılık işlemi için QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine; ihraç edilecek menkul kıymetlerin niteliğinin, 30.000.000.000 TL (otuzmilyarTürkLirası) tutarı geçmeyecek şekilde nominal tutarının, satış şeklinin, satış fiyatının, 5 (beş) yılı geçmeyecek şekilde vadesinin, faiz oranının (piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin getirileri gösterge alınmak üzere Genel Müdürlük tarafından ek getiri oranının belirlenmesi), faiz türünün (sabit ve/veya değişken), dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve finansman bonolarının, tahvillerin ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi borçlanma aracı Borsa İstanbul'un ilgili pazarında işlem görmesi de dâhil olmak üzere gereken bütün işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a gerekli başvuruların yapılması, ihraç belgesi alınması, izahname onayı alınması ve gerektiğinde izahname değişikliklerinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunarak gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.