FİNANS

Özet Bilgi
Duyuru ekine vekaletname formu ilave edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
16.06.2021
Genel Kurul Tarihi
29.07.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.07.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20 Midas Otel
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Esas Sözleşmenin sermaye ile ilgili 5. maddesinin tadili hakkındaki tasarının müzakeresi ve karar bağlanması
4 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GK Davetiyesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Önceki duyurumuz ekine vekaletname formu yerine sehven farklı bir belge yüklenmiştir. Vekaletname formunu ekte bilgilerinize sunarız.