FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimize ait Esas Sözleşme ektedir.

Saygılarımızla.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
1-14 (Kuruluş)
22/09/2006
28/09/2006
6652
1,6,8,9
01/05/2007
07/05/2007
6802
1,6,8,9
14/10/2008
17/10/2008
7170
2,3
21/09/2011
27/09/2011
7908
2,3
07/05/2012
11/05/2012
8066
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
02/02/2015
03/03/2015
8770
GEÇİCİ MADDE 1,2,3
7
26/03/2015
01/04/2015
8791
6
29/12/2015
05/01/2016
8892
6
29/12/2017
01/05/2018
9488
2,3,6,7,9,11,14,15,16,17,18,21,22
21/12/2018
28/12/2018
9737
3,6,7,8,9,12,13,16,17,18,19
25/02/2019
01/03/2019
9778
4
27/03/2019
02/04/2019
9800
6,7,8,10,11,12,14,15,16,17
25/02/2019
06/05/2019
9822
6
08/07/2019
12/07/2019
9868
6
16/04/2020
20/04/2020
10062
6
03/07/2020
08/08/2020
10114
6
17/07/2020
17/07/2020
10120