FİNANS

Özet Bilgi
Esas Sözleşme Değişikliği Kapsamında SPK'ya Yapılan Başvurunun Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
227.571.100,14
Ulaşılacak Sermaye (TL)
860.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
HEKTS, TRAHEKTS91E4
227.571.100,14
232.428.899,860
102,13462
HEKTS, TRAHEKTS91E4
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
227.571.100,14
232.428.899,860
102,13462
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
30.04.2021
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
232.428.899,86
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
HEKTS, TRAHEKTS91E4
227.571.100,14
400.000.000,000
175,76924
1,00
HEKTS, TRAHEKTS91E4
Nâma
HEKTS(RÜÇHAN), TRRHEKT00023
342.750
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
227.571.100,14
400.000.000,000
175,76924
342.750,000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
30.04.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
17.05.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
31.05.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
16.06.2021
SPK Başvuru Tarihi
31.03.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
22.04.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
04.05.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
03.05.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 227.571.100,14 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 400.000.000 TL (%175,769249) bedelli; 232.428.899,86 TL (%102,13462) bedelsiz artırılarak 860.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak Şirketimizin sermaye artırımı işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 860.000.000 TL'ye yükselmiştir. "SPK" (Sermaye Piyasası Kurulu) nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.06.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-7385 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Sermaye Maddesi Tadil Metni (SPK Onaylı).pdf
EK: 2
CAPITAL AMENDMENT TEXT.pdf