FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 17.06.2021 tarihi itibarıyla net      aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,022479 TL'dir. 17.06.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta     oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2  katını aşmıştır.

       

Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı      fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek     kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.

       

Sermaye  Piyasası Kurulunun (III-48.5)    sayılı Menkul Kıymet Yatırım   Ortaklıklarına İlişkin   Esaslar Tebliğinin  "Bilgi verme ve kamuyu    aydınlatma" başlıklı   36.maddesinin ikinci  fıkrasının "Ortaklık  paylarının BİAŞ'ta oluşan   ağırlıklı  ortalama fiyatının, pay başına net   aktif değerinin 2  katını  aşması  halinde; izleyen iş gününden itibaren  bu durum ortadan   kalkıncaya  kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan  portföy ve net   aktif değer  tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması     zorunludur."  hükmü  gereğince, sektörel bazda hazırlanan 17.06.2021   tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar    ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla.