FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_ChangeOfFundTitleAbstract|
Fon Unvan Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PreviousFundTitle|
Eski Unvan
Azimut PYŞ BKS Serbest (Döviz) Özel Fon
oda_NewFundTitle|
Yeni Unvan
Azimut Portföy Fırat Serbest (Döviz) Özel Fon
oda_RegistryDateOfTitleChange|
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
18/06/2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Kurucusu  olduğumuz     Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı   Azimut PYŞ BKS Serbest (Döviz) Özel Fonu'nun (Fon) unvanının Azimut Portföy Fırat Serbest (Döviz) Özel Fon olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle  Sermaye Piyasası Kurulu'na  yaptığımız  başvuru   Kurulca  uygun  bulunmuş ve  02.06.2021   tarih  ve  E-12233903-305.04-6772   sayılı yazısı ile tarafımıza  kurucu sıfatıyla  izin verilmiştir .

  

 Değişikliklerin    yürürlüğe    giriş    tarihi    4 Haziran   2021 dir.

Saygılarımızla