FİNANS

Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
GARAN, IHGZT, ISBIR, JANTS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
GARAN
1
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
E
ÖZLEM ERKAN
40.000,000
IHGZT
2
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
E
MUHAMMED TALHA VERDİL
13.234,000
IHGZT
3
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
E
MURAT BURAN
326.214,000
IHGZT
4
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
E
MURAT BURAN
1.410.061,500
ISBIR
5
İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
E
HÜSEYİN AY
45,900
JANTS
6
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
SERAP KARACA
12.266,850
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.