FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artırım İşleminin Tescili hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
110.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
201.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TKNSA, TRETKNO00010
110.000.000
91.000.000,000
82,72727
3,00
TKNSA, TRETKNO00010
Hamiline
TKNSA(RÜÇHAN), TRRTKNO00012
484.819,231
0
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
110.000.000
91.000.000,000
82,72727
484.819,231
0,000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 22.02.2021 tarihli özel durum açıklaması
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
28.04.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
17.05.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
10
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
01.06.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
10.06.2021
SPK Başvuru Tarihi
11.03.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
22.04.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
30.04.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
29.04.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
18.06.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimizin sermaye artırım işlemleri tamamlanmış olup tescil işlemi 18.06.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.Eklenen Dökümanlar
EK: 1
tadilmetni.pdf