FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 21.06.2021
KARAR SAYISI : 2021/13

a) 01.10.2020-31.03.2021 dönemine ilişkin olarak, Şirketimiz Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 21.06.2021 tarih
ve 2021/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan ve sınırlı denetimden geçmiş konsolide olan bilanço, gelir
tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve finansal tablo dipnotları ile Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide olan finansal
tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih
itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama
standartlarına göre hazırlanmış söz konusu konsolide finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve
kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve
Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
Sorumluluk Beyanı beyan ederiz.

Saygılarımızla,