FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/06/2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
_
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Prysmian Powerlink S.r.l.
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%99,99
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
13/10/2020
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
18/06/2021
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
İhale kazanılmıştır. Sözleşme bugün imzalanmıştır.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
140.742.715 EUR + KDV
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
140.728.641,04 EUR + KDV
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%252,93
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

"TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) tarafından 13.10.2020 tarihinde ihalesi yapılan DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projelerine ait ihale değerlendirme süreci sonuçlandırılmış olup, Şirketimiz ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l ‘nin oluşturduğu Türk Prysmian – Prysmian Powerlink DB.KAB.19 İşi Adi Ortaklığının ihaleye verdigi teklifin kabul edildigi öğrenilmisti. İhaleye ilişkin sözleşme taraflarca bugün imzalanmıştır. 

  

 İhaleyi Açan Taraf: TEİAŞ

İhale Adı: DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi

İhale Tutarı : 140.742.715,31 EUR + KDV

İşin Süresi:

Lot-1: 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşi Projesi  : 750 gün

Lot-2: 400 kV İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşi Projesi : 780 gün


Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.