FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 25/6/2021 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu seçimi yapılmış olup Yönetim Kurulu tarafından alınan aynı tarih ve 2021/60 sayılı Karar ile Erkan Güldoğan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Harun Yıldızhan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına atanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.2.6. maddesi yönetim kurulu başkanı ile icra başkanının / genel müdürün aynı kişi olması durumunda bu hususun gerekçesinin kamuya duyurulması gerektiği belirtilmiştir. Erkan Güldoğan aynı zamanda icra başkanı olarak görev yapmaktadır. Eski Yönetim Kurulu Başkanımız Evren Güldoğan'ın yeni yatırım projelerine odaklanmak üzere görevi bırakması, ancak ilgili Yönetim Kurulu komite ve kurullarında yer almaya devam edecek olması dikkate alınarak Şirket'in karar alma ve uygulama süreçlerinde daha hızlı ve etkin hareket edebilmesi amacıyla bu şekilde karar alınması uygun görülmüştür.