FİNANS

Özet Bilgi
Kullanılmayan yeni pay alma haklarının Birincil Piyasada satışının tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
231.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
263.340.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKG00013
92.400.000
12.936.000,000
14,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATKG00013
Nâma
A Grubu, AGYO1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRATKG00056
0
B Grubu, AGYO, TRAAGYOW91Q2
138.600.000
19.404.000,000
14,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, AGYO, TRAAGYOW91Q2
Karışık
B Grubu, AGYO(RÜÇHAN), TRRATKG00064
104.125,364
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
231.000.000
32.340.000,000
14,00000
104.125,364
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Şirket Kayıtlı Sermaye Sisteminde olup, taahhüte ilişkin henüz karar alınmamıştır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
07.06.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
22.06.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
23.03.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
27.05.2021
Ödeme Tarihi
09.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
08.06.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 23.06.2021 tarihli Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 104.125,364 TL nominal değerli payların 28-29.06.2021 tarihlerinde BİAŞ Birincil Piyasa'da halka arz edileceğini Kap'ta duyurmuştuk. Birincil Piyasada gerçekleşen halka arz işlemleri kapsamında, yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası kalan payların tamamı 28.06.2021 tarihinde satılmıştır.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
IHRACAGYORP358.pdf