FİNANS

Özet Bilgi
YKGYO Zorunlu Pay Alımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
YKGYO
İşlem Türü
Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap
1900
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı
Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi
TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
21.06.2021
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
02.07.2021
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati
17:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Nevi
İmtiyazlı Olup Olmadığı
İmtiyaza İlişkin Bilgi
Pay Alım Teklifi Fiyatı
B Grubu, YKGYO, TRAYKGYO91Q7
Hamiline
Değil
YOKTUR
4,6587
Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Tarih
Borsa‘dan Alınan Pay Adedi
Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı
Borsa Dışından Alınan Pay Adedi
Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı
Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, YKGYO, TRAYKGYO91Q7
21.06.2021
0
0
0
0
0
B Grubu, YKGYO, TRAYKGYO91Q7
22.06.2021
0
0
0
0
0
B Grubu, YKGYO, TRAYKGYO91Q7
23.06.2021
0
0
0
0
0
B Grubu, YKGYO, TRAYKGYO91Q7
24.06.2021
0
0
0
0
0
B Grubu, YKGYO, TRAYKGYO91Q7
25.06.2021
0
0
0
0
0
B Grubu, YKGYO, TRAYKGYO91Q7
28.06.2021
0
0
0
0
0
B Grubu, YKGYO, TRAYKGYO91Q7
29.06.2021
0
0
0
0
0
B Grubu, YKGYO, TRAYKGYO91Q7
30.06.2021
0
0
0
0
0
Ek Açıklamalar

Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş.'nin, Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (A) grubu imtiyazlı paylarının çoğunluğuna 17.05.2021 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından yapılan pay devirleri ile sahip olduğundan yönetim kontrolünü söz konusu tarih itibarıyla sağlamış ve Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesinin birinci fıkrası hükmü kapsamında söz konusu payların devrine ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarih olan 24.02.2021 tarihinde pay sahibi olan Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin diğer ortaklarına ait payların satın alınması için Kanun'un 26. maddesinin birinci fıkrası ve II.26-1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrası kapsamında Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (B) grubu pay sahiplerine zorunlu pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

Pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 17.06.2021 tarih ve 2021/30 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.

Pay alım teklifi fiyatı YKGYO'nun 1 TL nominal değerli (B) Grubu payları için pay başına 4,6587 TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile Koray Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. arasında imzalanan 24.02.2021 tarihli "Pay Devir Sözleşmesi" uyarınca A ve B grubu paylara ilişkin satış bedeli 2,4750 TL olarak belirlenmiş olmakla birlikte, tahsil edilecek toplam 30.145.500 TL'nin 18.270.000 TL'sinin peşin, kalan 11.875.500 TL'sinin ise senetle ödenmesi, senetle ödenen tutar 2020 yılı değerleme raporunda "İstanbul İli, Eyüp Sultan İlçesi, Göktürk Köyü, 200 ada,1 parselde kayıtlı arsa" (Göktürk arsası) için takdir edilen 39.000.000 TL'nin %30,45'i esas alınarak belirlendiğinden, anılan taşınmazın inşaat ruhsatı alındığında veya anılan taşınmaz üçüncü kişilere satıldığında taraflar arasında yapılan sözleşme hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek uyarlama işlemleri nedeniyle, pay alım teklifine konu (B) Grubu paylar için ödenecek fiyatın artması ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 15. maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde 1 TL nominal değerli 1 adet pay için hesaplanacak pay başına devir bedelinin pay alım teklifi fiyatını geçmesi halinde, aradaki farkın pay alım teklifine cevap veren ortaklara ödeme yapılması gerekecektir.

Bu kapsamda zorunlu pay alım teklifi 21.06.2021 – 02.07.2021 tarihleri arasında yapılacak olup, zorunlu pay alım teklifi bilgi formu ile talep formu ekte sunulmaktadır.

Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu Şirket'in www.yapikredikoray.com ve zorunlu pay alım teklifine aracılık eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.a1capital.com.tr uzantılı internet sitelerinde yer almaktadır.

Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Koray GYO Pay Alım Teklifi Bilgilendirme Notu.pdf
EK: 2
Koray GYO Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdf
EK: 3
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdf