FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz nezdinde Vergi Denetim Kurulu tarafından 2018 yılı hesap dönemi iş ve işlemleri üzerinde yürütülen vergi incelemesi sonucunda tarafımıza 65.537,19 TL kurumlar vergisi ve 3.024.346,42 TL katma değer vergisi vergi aslı re'sen tarh edilmiş olup ayrıca toplamda 4.634.825,43 TL vergi ziyaı cezası ile 120.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilmiştir.

Söz konusu cezalı tarhiyatlara karşı Şirketimizce 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek-1'inci maddesi uyarınca tarhiyat sonrası uzlaşma ile 09.06.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun da dahil olmak üzere her türlü yasal haklarımız saklı tutularak gerekli başvurular yapılacak, yapılan başvurular ve sonuçları hakkında Şirketimizce ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır. Bu kapsamda, 7326 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilerek hesaplanan vergi aslı ve vergi cezalarına ilişkin tutarlar, bu kanundan yararlanılması ve peşin ödeme seçeneğinin seçilmesi durumunda yaklaşık 1.685.000 TL ödeme ile bertaraf edilebilecektir.