FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2021
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

01.03.2021 tarihinde KAP 'ta yayınladığımız Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan  harcamalardan Bağlı Ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'de Finansal Nitelikli Borç Ödemesi harcama kalemi kapsamında Özışık'ın , iştiraki HMF Makine ve Servis San.ve Tic.  A.Ş.'ne olan ,ana para ve işlemiş faizleriyle 33.212.770,71 TL' ye baliğ olan  finansal nitelikteki borç 30.06.2021 tarihi itibarı ile nakden ödenerek kapatılmıştır.

  

Yapılan ödemeyi finanse etmek üzere Özışık'a önümüzdeki günlerde  yapacağı sermaye artırımına mahsuben Çemaş tarafından 26.600.000 TL , HMF Makine tarafından  6.600.000 TL  sermaye avansı verilmiştir.

  

 

  

Saygılarımızla,