FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
525.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
120.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
240.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQAGR00014
21.000.000
21.000.000,000
100,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQAGR00014
Nâma
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022
99.000.000
99.000.000,000
100,00000
B Grubu
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
120.000.000
120.000.000,000
100,00000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
01.07.2021
SPK Başvuru Tarihi
01.07.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 25.06.2021 tarihli kararı ile Şirketimizin 525.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2020 yılı dönem karından karşılanmak üzere 120.000.000 TL artırılarak 240.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak bugün (01.07.2021 tarihinde) İhraç Belgesi'nin onaylanması ve esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Saygılarımızla,