FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

1- Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.07.2021 tarih (Bugün) 2021/10 sayılı kararı ile Şirketimizin faaliyet alanının genişletilmesi bağlı ortaklıkların aktif hale getirilmesi amacı ile yeni bir yapılanmaya gidilmesine ve bu amaçla Ana Şirketin mevcut sektörde daha verimli çalışması, faaliyetine ivme kazandırması, bağlı ortaklıkların daha etkin yönetilebilmesi, daha geniş finansmana ulaşabilmesi, ortaklıklar ile Ana şirket arasındaki koordinasyon, bütçe ve planlamanın daha etkin seviyede olabilmesi amacı ile şirketimiz ana faaliyetini " Yatırım Holding" statüsüne dönüştürerek sürdürmesine ve konu ile ilgii olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığına gerekli başvuruların yapılmasına, gerekli onayların alınması halinde en kısa sürede Olağan Genel Kurul yapılmasına  karar vermiştir.

 

2- Esas Sözleşmemizin "Madde – 2 Şirketin Unvanı" ve  "Madde – 3  Amaç ve Konu" maddelerinde yapılması planlanan tadillerin "Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Madde ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4/1-(b) ve ilgili maddeleri gereği ortaklığın Esas Sözleşmede yer alan mevcut ana faaliyet konusunun değişikliğinin önemli nitelikte işlem kapsamında olduğu için;

 

A) Önemli nitelikteki bu işleme ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanan ve Muhalefet Şerhini toplantı tutanağına işleten  Pay sahipleri veya temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına,

 

B) Ortaklıktan ayrılma hakkının "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği  (II-23.3)  "nin 14. Maddesine  istinaden söz konusu işlemlerin ilk kamuya duyurulduğu  01.07.2021 (bugün) tarihinden itibaren son altı aylık dönem içerisinde (bir ay 30 gün olarak dikkate alınmıştır ) Borsa İstanbul' da oluşan şirket pay değerinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 24,68  TL'nin hesaplanmıştır.

 

Konu ile ilgili Yönetim Kurulu kararı, Esas Sözleşme tadil metni ve ayrılma hakkı hesaplama tablosu ekte siz paydaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur