FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[SNGYO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BorsaIstanbulASAnnouncementAbstract|
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO) payında 07/07/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut Açığa Satış Yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve  "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacaktır.

  

Tedbirin uygulanacağı son tarih 06/08/2021'dir.

  

 

  

Ayrıca Yönerge'nin 5. Maddesi çerçevesinde, SNGYO payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 07/07/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

  

 

                                                                                                                   
 

Yatırımcı Adı ve Soyadı

 
 

 MKK Sicil Numarası

 
 

Emre BOZLAK

 
 

45930468

 
 

Ahmet ÖZKARDEŞ

 
 

34983351

 
 

Savaş AYDIN

 
 

34583267

 
 

Ayşen  YILMAZ

 
 

43694460

 
 

Yusuf  BAHADIR BALCI

 
 

39187318

 
 

Hilal  Tuğçe HACIHALİLOĞLU

 
 

45733711

 
 

Faruk  HACIHALİLOĞLU

 
 

14233871

 
 

Fehmi  HACIHALİLOĞLU

 
 

21443128

 
 

Mustafa  OĞUZ

 
 

43149208

 
 

Ali Ulvi OĞUZ

 
 

22960434

 
 

Kaan  YILDIZ

 
 

34248336

 
 

Emrullah  YILDIZ

 
 

21120780

 
 

Murat  TOPUZOĞLU

 
 

13931921

 
  

 

  

Tedbirin uygulanacağı son tarih 06/10/2021'dir.