FİNANS

Özet Bilgi
Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli sermaye artırımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
650.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
325.888.409,93
Ulaşılacak Sermaye (TL)
650.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028
0,2
0,199
99,45477
1,50
C Grubu
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
Nâma
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
325.863.409,73
324.086.726,177
99,45477
1,50
C Grubu
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
Nâma
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036
10.000
9.945,478
99,45477
1,50
C Grubu
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
Nâma
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044
15.000
14.918,216
99,45477
1,50
C Grubu
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
325.888.409,93
324.111.590,070
99,45477
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
27.04.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.07.2021 tarihli toplantısında, bedelli sermaye artırımı yapılmasına ilişkin 22.04.2021 tarihli kararında yer alan aşağıdaki konulardaki eski düzenlemelerin iptal edilmesine ve aşağıdaki yeni şekliyle kabulüne, bunlar dışında 22.04.2021 tarihli kararda yer alan tüm hususların geçerliliğini aynen muhafaza etmesine ve kararda yer aldığı aynı surette tatbik edilmelerine karar vermiştir. 06.07.2021 tarihli yeni kararla:

1. Önceki kararda bu konuya ilişkin düzenleme iptal edilerek yerine, sermaye artırımı neticesinde yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 lot (100 adet) pay için 1,50 TL fiyatının aşağısında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilmesine,

2. Önceki kararda bu konuya ilişkin düzenleme iptal edilerek yerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 16/8. madde hükmü uyarınca, bu safhada bedelsiz sermaye artırımı yapılmamasına karar verilmiştir.

Sermaye artırımı başvurumuz halen Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde inceleme safhasındadır.

Bununla birlikte, 27.04.2021 tarihli açıklamamız ile kamuya duyurulan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nda ("Rapor") düzeltmeler gerçekleştirilmiş olup Yönetim Kurulumuzca kabul edilen söz konusu Rapor ekte yer almaktadır.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Fon Kullanim Raporu.pdf