FİNANS

Özet Bilgi
Pay Alım Teklifi Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
OLMK
İşlem Türü
Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Mondi Corrugated B.V.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap
İş Yatırım Menkul Değer A.Ş.'ye ait 61000 numaralı hesap
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı
Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi
TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
05.07.2021
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
26.07.2021
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati
17:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Nevi
İmtiyazlı Olup Olmadığı
İmtiyaza İlişkin Bilgi
Pay Alım Teklifi Fiyatı
OLMK, TRAOLMKS91D2
Nâma
Değil
-
7,7003
Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Tarih
Borsa‘dan Alınan Pay Adedi
Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı
Borsa Dışından Alınan Pay Adedi
Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı
Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
OLMK, TRAOLMKS91D2
05.07.2021
0
0
237.447
1.828.413,13
10
OLMK, TRAOLMKS91D2
06.07.2021
0
0
442.377
3.406.435,61
13
OLMK, TRAOLMKS91D2
07.07.2021
0
0
354.257,442
2.727.888,58
23
Ek Açıklamalar

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin (Olmuksan) ödenmiş sermayesinin ve oy haklarının %90,38'ine tekabül eden her biri 0,01 TL nominal değerli toplam 22.334.359.180,5 adet payın 31 Mayıs 2021 tarihinde Mondi Corrugated B.V. (Mondi) tarafından devralınması sonrasında Olmuksan'ın yönetim ve kontrolü Mondi'ye geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, Olmuksan'ın sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine Mondi tarafından yapılacak zorunlu pay alım teklifine ilişkin Kurul tarafından onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formu www.kap.org.tr, www.mondiolmuksan.com.tr ve www.isyatirim.com.tr internet adreslerinde ilan edilmiştir.