FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 129.900.000 TL olduğunu gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nolu maddesi 07.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil ve 07.07.2021 tarih ve 10365 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. 

Bu kapsamda Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna Duyurulur.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7
07/07/2021
07/07/2021
10365