FİNANS

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi
02.05.2019
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL)
25
.
02.01.2020
BIST-KYD OSBA EUROBOND USD (TL)
20
.
02.01.2020
BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL)
30
.
02.01.2020
BIST-KYD REPO (BRUT)
10
.
02.01.2020
BIST-KYD DIBS ORTA
15
.
02.01.2020
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Gürsu Türker
25.05.2017
13