FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") rödovans usulüyle işlettiği Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na ait 1247 ruhsat numaralı sahada yürütülen madencilik faaliyetleri kapsamında ilgili sahada faaliyet gösteren kömür zenginleştirme tesisi (Lavvar Tesisi) hakkında 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17'nci maddesi gereğince Konya Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilmiş olan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararının iptali istemiyle Konya Valiliği'ne karşı dava açılarak yürütmenin durdurulmasının talep edildiği daha önce kamuya duyurulmuştu.

Bağlı ortaklığımız Konya Ilgın'ın da müdahil olduğu dava sürecinde Konya 2. İdare Mahkemesi tarafından davanın reddine karar verilmiştir. Karara karşı temyiz yolu açık olup, yargı sürecine ilişkin içsel bilgi niteliği taşıyan herhangi bir gelişme olması durumunda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamalar yapılacaktır.